แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมกับเจ้าของภาษา วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔   
   ห้องเรียนภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และหอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑