คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(kctc) ถวายเทียนจำนำพรรษา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ ณ วัดหนองหม้อ และ วัดป่าอ้อดอนชัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑