นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับรางวัล สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ในงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   
ระหว่างวันที่ ๘
-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑