คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ในงานเปิดบ้าน ของโรงเรียนพานพิทยาคม 
วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑