วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ วันเสาร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
ณ เทศบาลตำบลป่อ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑