ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมงาน สัมมนาเชิงธุรกิจและการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Forum and Business Matching) ครั้งที่ ๖
โดยกำหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑