ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการจัดตารางเรียน ตารางสอน
และเตรียมความพร้อมในงานฝ่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑