วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (kctc) นำลูกเสือเข้าร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556  ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2556
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเหนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ
.เมือง .เชียงราย เวลา
08.00 น.-12.00 น.
 


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑