คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๑
- มีนาคม ๒๕๕๙ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑