นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ - ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑