แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมสัปดาห์นิทรรศการอาเซียน วันที่ ๑ -๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ยาวิชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหอประชุมโรงอาหาร

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑