วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการอาชีวศึกษา


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑