“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  

 

 

  กลับหน้าหลัก
 คณะครูประจำแผนกวิชา
 จำนวนนักเรียน
  ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
แผนการเรียน
ตารางสอน
กิจกรรมของแผนก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนกฯ
สถานที่ตั้งของแผนกฯ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของแผนกฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายในแผนกฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 

 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
 
ฟุตบอล NowGoal

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

  
       Advice


      
สยามโฟน

       Overclockzone

      
Apple

       สนุก Mobile magic

 

new  

  ประกาศ

              ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
   เชียงราย ติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าสารต่างๆ ผ่าน facebook ได้ดยพิมพ์ค้นหาชื่อ EL Kctc และ
   เพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับ
 

  ประกาศ

           ขอให้นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยังไม่ได้ Login เข้าใช้งาน
    www.v-cop.net(ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา) เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อ
    ใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
คลิก>>

 

pic

 

คณะครูแผนกอเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
   

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนนักศึกษา เข้า
ร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
   

คณะครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมถวายพวงมาลา
วันปิยมหาราช
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
   

คณะครูและนักเรียนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินตาม โครงการพระราชดำริ โรงเรียนตชด.บ้านดอยล้าน
ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยดำเนินกิจกรรม ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต
และปรับปรุงแก้ไขระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม
และเคเบิลทีวี

วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖
   

  พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ครู
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
- พิธี บวงสรวงพระวิษณุกรรม
  -
พิธี ไหว้ครู
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
   

 
 
เข้าร่วม โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
   
 เข้าร่วม การดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
 สร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center ประจำปีงบประมาณ
 
 ๒๕๕๖
 
- ศูนย์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 - ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 -
ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕ 
 


แนะนำเวปไซต์ E-learning EDLTV
 
 http://edltv.vec.go.th/
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์
 

http://www.leksound.net http://www.mydrmobile.com/
http://www.psisat.com http://www.global5thailand.com/thai/gps.htm
http://www.forwardsat.com http://www.ซ่อมคอม.net/
http://www.hadyaiinternet.com/index.php http://www.computech.tht.in/
http://www.bksolar.com http://www.blmiacec.ac.th/E-learning/elec/
http://www.ccsc.in.th/system_new1 http://www.thaigeniustech.com/
http://www.onkyo.co.th/index.php http://www.eanic.com
http://www.farsai.net/ http://www.thaitelecomkm.org/index.php
http://www.sangtawan.org/index.asp http://www.tranformer-plug_poo.com
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=MJ1pD3VLGZc


ขอเชิญลงนามถวายพระพร
Logo

  


 


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH


 

 

ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
ติดต่อ
Webmaster : tan_tan72@hotmail.com