“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน งานวางแผนและงบประมาณ

       

กลับหน้าหลัก  
 
       
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2554  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2553  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2552  
  แผนพัฒนาฯ ประจำปี 2554-2556  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2552  
  แบบฟอร์มงานวางแผน  
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ  
  แบบฟอร์มบันทึกซื้อวัสดุฝึก  
 

โหลดเอกสารงานวางแผนฯ  
       
       
       
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ
     

 ส่งโครงการที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ที่ Email :  Plan_kctc@hotmail.com

 

 
 


 

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑