“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

แผนภูมิการบริหารงาน งานวางแผนและงบประมาณ

     
กลับหน้าหลัก  
 
       
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2554  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2553  
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2552  
  แผนพัฒนาฯ ประจำปี2554-2556  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553  
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2552  
  แบบฟอร์มงานวางแผน  
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ  
  แบบฟอร์มบันทึกซื้อวัสดุฝึก  
       
       
       
       
       
       
     

 

 
 

นางพนัดดา    กิติศรี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
 
 

นางสาวสุราพร    สุริยน
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
 
 
นางสาวภูษณิศา   บุดดี
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑

 
    Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ  เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์
อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป ,Battery กล้อง สายลั่นชัตเตอร์ cpl star hood Macro tube  ,canon,nikon